Vstup do tělocvičny S.F.C.

KRAV MAGA S.F.C.

Každý, kdo se dobrovolně rozhodl cvičit, cvičí na vlastní nebezpečí.
Účastí na lekci každý v plném rozsahu odpovídá za svůj zdravotní stav a způsobilost ke cvičení.
Studenti budou seznámeni se zásadami bezpečnosti a musí podepsat prohlášení, že byli s těmito pravidly seznámeni.
Osoby mladší 18ti let mohou cvičit pouze pod přímým dohledem osoby starší 18ti let.
Za případná zranění a škody odmítá KRAV MAGA S.F.C. zodpovědnost.